Новітнім перспективним і ефективним методом в галузі геодезичних вимірювань на сьогодні є лазерне сканування. Суть цієї сучасної технології полягає в визначенні просторових координат точок поверхні об’єкта (будівель, споруджень, інфраструктури, територій) за допомогою лазерного випромінювання — реєструється напрямок лазерного променя та час його проходження. Швидкість лазерного сканування перевищує 1 млн. вимірювань на секунду, а точність може досягати кількох міліметрів — усе залежить від відстані до об’єкта та обладнання, що використовується. Цей метод має низку переваг перед класичними технологіями та часто виявляється єдиним можливим при зйомці складних технологічних споруд, фасадів та інтер’єрів будівель.

 

Сьогодні лазерне сканування отримало широке розповсюдження в багатьох галузях — в геодезії, проектуванні та будівництві, картографії, в формуванні географічних інформаційних систем (ГІС) і розробці дизайнерських рішень на різних етапах здійснення робіт. Цей метод випереджає всі інші за точністю та повноті даних, скорочує до мінімуму час польових робіт.
 

Лазерне сканування буває повітряне, мобільне та наземне. Кожен варіант має свої переваги й недоліки. Для міської території чудово підходить мобільне лазерне сканування, яке здійснюється при русі сканера, встановленого на транспортний засіб. Саме ця технологія вдало об’єднала в собі швидкість отримання та об’єми даних від повітряного сканування, а точність і детальність — від наземного.

 

Перед початком робіт знімальний комплекс встановлюється на автомобіль підвищеної прохідності, який потім рухається вздовж необхідного треку. Вимірювальний блок жорстко закріплений, однак вбудовані компенсатори вібрації та нахилів дозволяють виключити появу якихось неточностей.

 

Ефективно застосовується мобільне лазерне сканування для:

 • інженерно-геодезичного супроводження будівництва й монтажних робіт;
 • геодезичного контролю й експертизи будівель і споруджень;
 • коректування проекту в процесі будівництва;
 • фасадної зйомки та побудови 3D-моделей будівель;
 • відтворення втраченої будівельної документації діючого об’єкта;
 • моделювання й проектування міської інфраструктури;
 • моніторингу об’єктів архітектури та об’єктів культурної спадщини;
 • створення цифрових топографічних мап и планів;
 • проектування та будівництва автомобільних і залізничних доріг, створення паспорта автодороги, визначення дефектів дорожнього полотна й залізничних колій;
 • проектування та ремонту мостів, тунелів і трубопроводів;
 • моніторингу ЛЕП, ТЕЦ, ГЕС и підстанцій;
 • моделювання та проектування рекреаційних об’єктів;
 • дослідження родовищ, кар’єрів, шахт;
 • моніторингу лісових масивів;
 • розробки заходів по запобіганню й ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

 

Переваги використання мобільного лазерного сканування:

Висока швидкість зйомки — за день можна відзняти біля 300 км.

Деталізація й повнота знімальних даних — класичні методи зйомки не можуть дати такої деталізації і повноти (точність просторових координат 1-2 см, щільність точок 120 на квадратний метр), по хмарі точок легко визначити форми об’єктів зйомки, геометричні параметри та їх точне місцезнаходження.

Вартість лазерного сканування — з врахуванням швидкості зйомки, повноти і точності отриманих даних лазерне сканування найчастіше виявляється дешевше класичної зйомки, особливо при великих об’ємах робіт.

Економія часу й трудовитрат — мобільне лазерне сканування дозволяє виконати більший об’єм робіт в дуже короткі терміни, задіявши при цьому мінімальну кількість людей.

Автоматизація обробки й широта застосування отриманих даних — інформація отримується в цифровому вигляді, її обробка автоматизована практично на всіх стадіях і потребує мінімального втручання спеціаліста. Такі дані можна використовувати в усіх галузях геодезії й картографії, а також для проектування об’єктів будь-якої складності.

 

Мобільне лазерне сканування здійснюється в декілька етапів:

 • підготовчий етап — установка та перевірка обладнання;
 • збір даних — виконання планових зйомок;
 • обробка отриманих даних — обробка аерознімальних матеріалів, обчислення точок лазерних відображень, створення цифрової моделі рельєфу.

 

В результаті проведених робіт створюються:

 • цифрові топографічні плани масштабу від 1:500 до 1:10000;
 • ортофотоплани з високою роздільною здатністю;
 • тривимірні моделі місцевості й об’єктів;

 

Якщо вам необхідні графічні матеріали високої точності, ми пропонуємо вам краще рішення — мобільне лазерне сканування. До ваших послуг висококваліфіковані спеціалісти та найновітніша апаратура, що слугує гарантією якості на всіх етапах роботи.

 

Відповімо на будь-які питання за телефонами: 
☎️ (044) 360-12-97
☎️ (095) 773-32-86

📩 sales@skb25.com.ua